Plannen voor nieuwe fietsverbindingen

28 juni '19

Om met de groei van Zeeburgereiland de bereikbaarheid te optimaliseren, onderzoekt Gemeente Amsterdam de mogelijkheid voor nieuwe fietsverbindingen.

Groei tot 2037

Er komen de komende jaren nog heel wat nieuwe bewoners bij op zowel Zeeburgereiland als Ijburg. Volgens planning komen er tot 2037 nog circa 20.000 woningen bij. Voor Gemeente Amsterdam reden genoeg om nu al naar de bereikbaarheid te gaan kijken. En dan met name de bereikbaarheid per fiets. Het meest gebruikte vervoersmiddel voor Amsterdammers.

Verschillende varianten

Naar aanleiding van het onderzoek dat de gemeente heeft gedaan, zijn er verschillende varianten naar voren gekomen. De volgende mogelijkheden worden nu onderzocht:

  • Tunnel van Sluisbuurt naar KNSM-eiland
  • Tunnel van Sluisbuurt naar Sporenburg
  • Lage brug van Sluisbuurt naar Sporenburg (9,10 m)
  • Hoge brug van Sluisbuurt naar Sporenburg (11,35 m)
  • Lage brug van Zeeburgereiland naar Borneo- en Cruquiuseiland (9,10 m), brug met aftakking naar Borneo- en Cruquiuseiland
  • Hoge brug van Zeeburgereiland naar Borneo- en Cruquiuseiland (11,35 m), brug met aftakking naar Borneo- en Cruquiuseiland
  • Verbeteren van de Amsterdamsebrug door bv verbreding van de fietspaden

Veiligheid voorop

De nieuwe fietsverbindingen moeten uiteraard voldoen aan alle eisen van verkeersveiligheid. Hierbij is rekening gehouden met de situatie in 2040, als alle woningen zijn opgeleverd. Naast de verkeersveiligheid, worden ook de sociale veiligheid en het woonklimaat meegenomen in de onderzoeken naar de haalbaarheid van nieuwe verbindingen. Hierbij wordt Gemeente Amsterdam bijgestaan door een klankbordgroep, bestaande uit bewoners van diverse omliggende wijken. In 2020 neemt de Gemeenteraad een beslissing over één of meerdere nieuwe fietsverbindingen. De planning is dat deze op zijn vroegst vanaf 2026 in gebruik genomen kunnen worden.